Privaatsuspoliitika

OÜ Best Breathe Nordic (edaspidi ka ettevõte) on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. OÜ Best Breathe Nordic tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Lühidalt OÜ Best Breathe Nordic privaatsuspoliitikast:

  • ettevõte ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;
  • ettevõte ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele.

Autoriõigus

www.bbnordic.eu veebilehe tekstid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud. St. ei ole õigust kopeerida www.bbnordic.eu kodulehel olevat infot ilma OÜ Best Breathe Nordic nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Best Breathe Nordic OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Best Breathe Nordic OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see OÜ-l Best Breathe Nordic rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

OÜ Best Breathe Nordic austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Teated

OÜ Best Breathe Nordic ei edasta klientidele e-maili teel uudiskirju ja teateid.

Mitte isikuandmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub OÜ Best Breathe Nordic teavet veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid see annab statistilist teavet, mida OÜ Best Breathe Nordic saab analüüsida ja seeläbi veebilehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kliendi andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

OÜ Best Breathe Nordic on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Linke teistele veebisaitidele

OÜ Best Breathe Nordic veebileht sisaldab linke ka teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtededest, kuid OÜ Best Breathe Nordic ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kasutades OÜ Best Breathe Nordic teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud ettevõtte privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid OÜ Best Breathe Nordic privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@bbnordic.eu.

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 2017. aasta novembris.

Menüü